Požiadajte o vrátenie DPH zo zahraničia: Effix s.r.o. vám pomôže s procesom

Podnikatelia registrovaní k dani z pridanej hodnoty (DPH) na Slovensku majú nárok na vrátenie DPH z tovarov alebo služieb zakúpených v členských štátoch Európskej únie. Tento proces môže byť zložitý a časovo náročný, ale s pomocou profesionálov sa môžete vyhnúť zbytočným problémom a získať túto DPH efektívne a včas.

Čo je vrátenie DPH zo zahraničia (VAT-REF)?

Vrátenie DPH zo zahraničia je proces, ktorý umožňuje podnikateľom získať späť DPH zaplatenú v inej krajine ako je ich sídlo, ak sú splnené určité podmienky. Tento proces je navyše upravený pravidlami platnými v jednotlivých krajinách a vyžaduje si príslušnú dokumentáciu.

Kedy treba podať žiadosť o vrátenie DPH?

Termíny na podanie žiadostí o vrátenie DPH za predchádzajúci rok sú jednotné pre celú Európsku úniu. Je potrebné žiadosť podať najneskôr do 30. septembra po skončení obdobia, v ktorom bola DPH zaplatená. Teda pre rok 2023 sa jedná o 30. september 2024. Je možné požiadať aj skôr, minimálne však za akékoľvek trojmesačné obdobie. Termín 30. september je konečný, žiadosť podaná po tomto termíne nebude žiadnym členským štátom EÚ akceptovaná.

Ako vám môže pomôcť Effix?

Effix s.r.o. je profesionálna spoločnosť, ktorá sa špecializuje na správu a optimalizáciu daňových procesov pre podnikateľov. U nás máte istotu, že vaše žiadosti o vrátenie DPH budú podané včas a v súlade s platnou legislatívou. Naši experti sa postarajú o kompletný proces vrátenia DPH zo zahraničia, aby ste sa mohli sústrediť na svoje podnikanie.

Ako vyzerá proces vrátenia DPH zo zahraničia?

  • Dodáte nám daňové doklady, z ktorých potrebujete získať DPH.
  • Na základe pre tento účel udelenej plnej moci, Effix tieto doklady spracuje do potrebného prehľadu a podá vo Vašom mene žiadosť na finančnú správu.
  • Zabezpečíme komunikáciu s finančnou správou danej krajiny po tom, ako príde kontakt z danej krajiny na vysvetlenie transakcií, typu podnikania a dodania potrebných dokladov, informácii a odpovedí.
  • Klient dostane potvrdenie o rozhodnutí finančného úradu a schválenú sumu priamo na svoj bankový účet.
  • Celý proces vrátenia DPH zo zahraničia môže trvať 2 až 12 mesiacov.

Čo ak nepožiadam o vrátenie DPH zo zahraničia?

Môžete sa samozrejme rozhodnúť, že o vrátenie DPH zo zahraničia nepožiadate. V takom prípade ale nesmie dať podnikateľ do nákladov celkovú cenu zakúpeného tovaru alebo prijatej služby. Sumu DPH z takéhoto nákupu musí zaradiť do nedaňových nákladov. V praxi to znamená, že aj keď preukázateľne vydal peniaze na nákup, z časti prislúchajúcej DPH bude napriek tomu musieť zaplatiť daň z príjmov.

Prečo v tejto vec spolupracovať práve s nami?

  1. Skúsení odborníci: Naši odborníci majú bohaté skúsenosti v oblasti pre vrátenie DPH zo zahraničia a do značnej miery sú oboznámení s požiadavkami niektorých krajín, čo zabezpečuje profesionálny a efektívny prístup k vašim potrebám.
  2. Zníženie administratívnej záťaže: Proces vrátenia DPH je časovo náročný a zložitý. Spolupráca s nami vám umožní uvoľniť sa od administratívnych povinností spojených s touto problematikou, čím budete mať viac času venovať sa svojmu podnikaniu.
  3. Dodržanie termínov: S našou pomocou sa nemusíte starať o termíny podania žiadostí o vrátenie DPH. My sa postaráme sa o to, aby vaše žiadosti boli podané včas a bez problémov.
  4. Poradenstvo nad rámec: Okrem vrátenia DPH vám Effix s.r.o. dodá ďalšie ekonomické poradenstvo a navrhne efektívne postupy v oblasti účtovníctvo a daní.
  5. Individuálny prístup: Každá spoločnosť má svoje špecifické potreby a požiadavky. Preto pristupujeme ku každému klientovi individuálne a poskytujeme mu riešenia, ktoré najlepšie vyhovujú jeho konkrétnym potrebám a cieľom.

Kontaktujte nás!

Ak hľadáte spoľahlivého partnera pre vrátenie DPH zo zahraničia za rok 2023, neváhajte a kontaktujte nás čím skôr.

T.č. +421 949 299 992

E-mail: office@effix.sk

Effix s.r.o. je tu pre vás, aby vám poskytol profesionálnu pomoc a podporu v tejto dôležitej oblasti vášho podnikania