Minimálna daň alebo daňová licencia a zavedenie minimálnej dane

Daňová licencia je termín, ktorý u viacerých podnikateľov nevzbudí nadšenie. Nižšie vysvetlíme, čo znamená pojem daňová licencia, kto je povinný ju platiť a aké výnimky existujú. V zákone o dani z príjmov je pomenovaná ako Minimálna daň pre právnické osoby.

Čo je to daňová licencia?

Daňová licencia je minimálna daň, ktorú musia platiť právnické osoby bez ohľadu na to, či dosiahli zisk alebo stratu počas zdaňovacieho obdobia, rozumej počas roka. Táto daň sa vzťahuje výlučne na právnické subjekty. Prvýkrát sa uplatní v daňovom priznaní za rok 2024.

Kto musí platiť daňovú licenciu – minimálnu daň?

Prakticky každá právnická osoba je povinná zaplatiť minimálnu daň, pokiaľ jej daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška minimálnej dane stanovenej pre daného daňovníka. Tento typ dane sa vzťahuje aj na subjekty, ktoré zaznamenali daňovú stratu. Teda bez ohľadu na to, že firma v danom roku nevykázala aktivity a nedosiahla zisk, alebo zaznamenala stratu, vždy zaplatí minimálne minimálnu daň.

Aká je výška daňovej licencie – minimálnej dane?

Výška minimálnej dane sa líši podľa zdaniteľných príjmov daňovníka. Teda vychádza z ročného obratu. Táto suma sa pohybuje v rozmedzí od 340 EUR do 3 840 EUR podľa nasledujúcich kritérií:

  • Ročné príjmy do 50 000 EUR = minimálna daň 340 EUR
  • Ročné príjmy od 50 000 do 250 000 EUR = minimálna daň 960 EUR
  • Ročné príjmy od 250 000 do 500 000 EUR = minimálna daň 1 920 EUR
  • Ročné príjmy nad 500 000 EUR = minimálna daň 3 840 EUR

Zvýhodnené sú právnické osoby (firmy), ktoré zamestnávajú fyzické osoby so zdravotným postihnutím vo výške aspoň 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov. Tie za konkrétne zdaňovacie obdobie budú mať minimálnu daň zníženú na polovicu.

Kto nemusí platiť minimálnu daň?

Existujú výnimky, kedy právnické osoby nemusia platiť minimálnu daň. Medzi ne patria:

  • Novovzniknuté právnické osoby, ktorým vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikli. Teda spoločnosť založená v roku 2024, ktorá v roku založenia nedosiahla zisk, daňovú licenciu za rok 2024 platiť nebude
  • Určité typy organizácií, ako sú občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a politické strany.
  • Chránené dielne, chránené pracoviská
  • Pozemkové spoločenstvá s príjmami neprevyšujúcimi 10 000 EUR.
  • Právnické osoby v konkurze alebo zrušené bez likvidácie.