Každý, kto odoberá elektrinu má povinnosť platiť koncesionárske poplatky. Bez ohľadu na to, či služby rozhlasu a televízie (RTVS) využíva alebo nie. Táto povinnosť sa týka tak domácností ako aj zamestnávateľov.
Povinnosť platby pre podnikateľov a firmy sa odvíja od počtu zamestnávateľov. Platenie koncesionárskych poplatkov pre podnikateľov a firmy má na rozdiel od fyzických osôb iné kritérium. Zamestnávatelia platia koncesionárske poplatky ak zamestnávajú aspoň troch (3) zamestnancov. Nie je dôležité, či služby RTVS skutočne využívajú. Za zamestnancov sa považujú iba tí, ktorí pracujú na trvalý pracovný pomer (TPP). Do celkového počtu sa zahŕňa aj samotný zamestnávateľ. Študenti a dohodári sa do tohto počtu nezarátavajú.
Sadzby koncesionárskych poplatkov pre firmy v roku 2018
Sadzba za mesiac   Počet zamestnancov
4,64 €                        3-9
18,58 €                     10-49
79,66 €                     50-249
199,16 €                   250-999
464,71 €                  1000 a viac
Firmy a podnikatelia sa môžu rozhodnúť, či budú poplatky platiť mesačne, štvrťročne alebo ročne vopred. Ak poplatok nezaplatíte, budete sankcionovaní. RTVS vás vyzve na zaplatenie dlžnej čiastky. Ak výzvu neuposlúchnete, dostanete pokutu. Jej výška rovnako ako výška poplatkov závisí od počtu zamestnancov.

Sadzby pokút pri neplatení koncesionárskych poplatkov

Sadzba pokuty         Počet zamestnancov
33 €                        3-9
66 €                       10-49
100 €                     50-249
133 €                     250-999
166 €                    1000 a viac
Platbe koncesionárskych poplatkov sa nevyhnete. RTVS si počet zamestnancov overuje cez Sociálnu poisťovňu, teda platbe koncesionárskych poplatkov sa nevyhnete.
 
Ako sa prihlásiť na platbu koncesionárskych poplatkov. Celý proces ľahko zvládnete cez internet. Prihláste sa ako zamestnávateľ a nový platiteľ. Poplatky môžte zaplatiť aj platobnou kartou. Jednoduchou registráciou získate prístup k Vášmu účtu, možnosť robiť zmeny a viete si nastaviť e-mailové notifikácie na úhradu poplatkov.
Právny podklad: Zákon č. 340/2012 Z. z. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska