Skip to main content Skip to search

Pre koho pracujeme

Ponúkame účtovné, daňové a poradenské služby pre všetkých. Pomáhame už v začiatkoch podnikania a priebežne sa prispôsobujeme Vašim potrebám.
Naše rady nachádzajú u Vás praktické využitie.

Fyzické osoby

Dodávame daňové a poradenské služby pre fyzické osoby

 • Zamestnanci – vrátenie zaplatenej dane, získanie detských prídavkov, zdanenie príjmov zo zahraničia

 • Živnostníci (SZČO) – spracovanie priznania k dani z príjmov a výpočet odvodov

 • Osoby s pasívnym príjmom – zdanenie príjmu z prenájmu a autorských honorárov

Právnické osoby

Poskytujeme ucelené portfólio služieb pre kapitálové spoločnosti, osobné spoločnosti, neziskové organizácie aj občianske združenia

 • Založenie spoločnosti a poskytnutie virtuálneho sídla

 • Spracovanie účtovnej evidencie a daňových priznaní

 • Personálna agenda a výpočet miezd

 • Ekonomické a podnikateľské poradenstvo

Zahraničné osoby

Špecializujeme sa na zahraničné osoby už pri začatí podnikania na Slovensku. Spracujeme prehľad potrebných informácií, ktoré sa vždy líšia od zahraničných štandardov.

 • Zahraniční zamestnanci v SR – poradenské služby pre „expatov“ a zahraničných zamestnancov

 • Zahraničné spoločnosti podnikajúce v SR – poradenstvo a komplexný finančný outsourcing pre spoločnosti, organizačné zložky a stále prevádzkarne

 • Zahraniční zamestnávatelia v SR – poradenstvo a spracovanie miezd slovenským zamestnancom pracujúcim pre zahraničné spoločnosti na Slovensku

  Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely vyriešenia Vášho dotazu.
  KONTAKTUJTE NÁS

   Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely vyriešenia Vášho dotazu.