Skip to main content Skip to search

Pre koho pracujeme

Ponúkame účtovné, daňové a poradenské služby pre všetkých. Pomáhame už v začiatkoch podnikania a priebežne sa prispôsobujeme Vašim potrebám.
Naše rady nachádzajú u Vás praktické využitie.

Fyzické osoby

Dodávame daňové a poradenské služby pre fyzické osoby

  • Zamestnanci – vrátenie zaplatenej dane, získanie detských prídavkov, zdanenie príjmov zo zahraničia

  • Živnostníci (SZČO) – spracovanie priznania k dani z príjmov a výpočet odvodov

  • Osoby s pasívnym príjmom – zdanenie príjmu z prenájmu a autorských honorárov

Právnické osoby

Poskytujeme ucelené portfólio služieb pre kapitálové spoločnosti, osobné spoločnosti, neziskové organizácie aj občianske združenia

  • Založenie spoločnosti a poskytnutie virtuálneho sídla

  • Spracovanie účtovnej evidencie a daňových priznaní

  • Personálna agenda a výpočet miezd

  • Ekonomické a podnikateľské poradenstvo

Zahraničné osoby

Špecializujeme sa na zahraničné osoby už pri začatí podnikania na Slovensku. Spracujeme prehľad potrebných informácií, ktoré sa vždy líšia od zahraničných štandardov.

  • Zahraniční zamestnanci v SR – poradenské služby pre „expatov“ a zahraničných zamestnancov

  • Zahraničné spoločnosti podnikajúce v SR – poradenstvo a komplexný finančný outsourcing pre spoločnosti, organizačné zložky a stále prevádzkarne

  • Zahraniční zamestnávatelia v SR – poradenstvo a spracovanie miezd slovenským zamestnancom pracujúcim pre zahraničné spoločnosti na Slovensku

KONTAKTUJTE NÁS

Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely vyriešenia Vášho dotazu.