Skip to main content Skip to search

Personalistika

Prihlásime vás ako zamestnávateľa do poisťovní na základe plnej moci, zriadime elektronickú komunikáciu a prevezmeme všetku komunikáciu s úradmi za vás.

 

Na základe požiadavky prihlásime zamestnanca včas, aby ste sa vyhli sankciám alebo ste sa nedostali do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov.

Poradíme, aký typ pracovného pomeru alebo inej formy spolupráce je pre vás najvýhodnejší, vypracujeme pracovnú zmluvu aby spĺňala všetky požiadavky a náležitosti.

Do osobných zložiek patria vyhlásenia, súhlasy, čestné prehlásenia, školenia a pod. Majte istotu, že vám nechýba žiadny dokument a vyhnite sa zbytočným prieťahom s úradmi.

Dodáme informácie, poradíme a spracujeme správy z pracovných ciest zamestnancov, vypočítame nárok na stravné.

Vysvetlíme všetko potrebné k pracovnej ceste do zahraničia, navrhneme správnu formu žiadosti o A1, spracujeme žiadosť, ktorú už len podáte na príslušnej pobočke sociálnej poisťovne.

    Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely vyriešenia Vášho dotazu.
    MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

      Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely vyriešenia Vášho dotazu.