V deviatich bodoch prinášame základný prehľad pre podnikateľov, ktorí sa stali platcami DPH.

1. Do účtovníctva zadávajte všetky doklady

 • Prineste účtovníkom všetky doklady, bez ohľadu na to či faktúry boli zaplatené alebo nie
 • Doklady je potrebné zahrnúť do priznania k DPH

Mnohí podnikatelia prinášajú účtovníkom neúplné doklady. Väčšinou z dôvodu, že faktúry ešte neboli zaplatené. Tu vás chceme upozorniť, že do priznania k DPH je potrebné zahrnúť všetky účtovné doklady.

2. Kupujete alebo predávate služby z alebo do EÚ?

 • Máte povinnosť registrácie k DPH podľa §7a, volajme to registrácia k DPH pre európske transakcie
 • Pri predaji alebo nákupe musíte podať priznanie k DPH alebo súhrnný výkaz k DPH

Aj keď nie ste platcom DPH či už dobrovoľne alebo z dôvodu prekročenia obratu, pred nákupom služieb z EÚ alebo pred ich predajom máte povinnosť podať žiadosť o registráciu k DPH podľa §7a. Na ďalšie povinnosti po registrácií sa vopred informujte u Vášho účtovníka.

3. DPH nie sú Vaše peniaze

 • Sumu DPH, ktorú Vám zákazník zaplatil budete musieť odviesť daňovému úradu
 • Nemíňajte tieto peniaze

Nenechajte sa zlákať peniazmi na bankovom účte. Ak ste vystavili faktúru za 1200 EUR, a z toho 200 EUR je suma DPH, tú budete musieť zaplatiť daňovému úradu.

4. DPH na vstupe (z prijatých bločkov a faktúr) si môžete uplatniť aj neskôr

 • Aj zabudnuté bločky alebo faktúry sa počítajú
 • Uplatniť DPH z nich si môžete až do konca roka

V decembri vždy vyzývame podnikateľov, aby si skontrolovali doklady, a priniesli nám všetko, na čo počas roka zabudli. DPH si môžete odpočítať napríklad z marcového bločka za PHM najneskôr v decembri príslušného roka.

5. DPH musíte dať pri predaji aj na tovar, ktorý ste kúpili od súkromnej osoby bez DPH

 • Ak ste platiteľ DPH, tovar a služby musíte predávať s DPH
 • Nič v tom nezmení na veci, že ste tovar kúpili bez DPH, napr. od súkromnej osoby

Kúpili ste auto od súkromnej osoby bez DPH a neskôr ho predávate? Faktúru musíte navýšiť o DPH. Aj keď sa vám to nepáči, je to tak.

6. Nie z každej služby si môžete odpočítať DPH

 • Sú služby, z ktorých sa DPH neuplatňuje, napr. poštovné, poistné, bankové poplatky a pod.
 • DPH si nemôžete odpočítať ani z výdavkov na reprezentáciu

7. Kúpa auta na leasing alebo úver?

 • Aj keď obidva typy financovania vyzerajú rovnako, rozdiel je pri odpočte DPH
 • Pri úvere si odpočítate celú DPH pri dodaní napr. motorového vozidla
 • Pri leasingu si DPH uplatňujete postupne, pri akontácii a potom každej platbe

Poraďte sa s účtovníkom, aký model a pri akej akontácií sa vám oplatí viac.

8. Na čo slúži kontrolný výkaz DPH?

 • V kontrolnom výkaze sa uvádza IČ DPH dodávateľa alebo odberateľa
 • Finančná správa takto kontroluje jednotlivé transakcie a oprávnenosť odpočtu DPH

Ak ste kúpili tovar zo zahraničia s prenosom daňovej povinnosti, uistite sa, že daňový doklad zadáte do účtovníctva a do DPH. Tieto transakcie sú kontrolované prostredníctvom kontrolného výkazu na strane odberateľa a dodávateľa.

9. Prvý rok po registrácii k DPH ste automaticky mesačným platcom

 • Prvých 12 mesiacov musíte podávať priznania k DPH na mesačnej báze
 • Až po tomto období sa môžete rozhodnúť pre mesačného platcu alebo požiadať o zrušenie registrácie

Využite možnosť konzultácie s účtovníkom a nechajte si poradiť. Predídete tak mnohým nedorozumeniam a možno aj sklamaniam.