Skip to main content Skip to search

Pre vašich zamestnancov spracujeme mzdy na pravidelnej mesačnej báze dodáme výplatné pásky poštou, alebo e-mailom. Elektronicky dodané pásky sú vždy chránené heslom.

Vypočítame odvody a dane zo mzdy, odošleme výkazy do sociálne poisťovne, zdravotných poisťovní a na daňový úrad, vysvetlíme jednotlivé položky na výplatných páskach.

Spracujeme ročné zúčtovanie mzdy pre zamestnancov, vystavíme potvrdenie o príjme pre zamestnancov, ktorí si daňové priznanie podávajú sami.

Potrebujete potvrdiť výšku príjmu z dôvodu žiadosti o úver, pre exekútora alebo žiadosti zo súdov? Na požiadanie dodáme potvrdenie o výške príjmu podpísané zodpovednou osobou.

Zabezpečujeme aj takú citlivú vec ako sú zrážky zo mzdy vo veci výživného či na žiadosť exekútora. V prípade nejasnosti komunikujeme priamo s exekútorom, nastavíme správne platby, aby vám nevznikali ďalšie komplikácie.

Všetku komunikáciu zabezpečíme za vás. S úradmi komunikujeme elektronicky pokiaľ to daná vec dovoľuje. Z tohto dôvodu dostávame rýchle odpovede z úradov a rovnako my dopĺňame chýbajúce informácie.

    Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely vyriešenia Vášho dotazu.
    MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

      Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely vyriešenia Vášho dotazu.