Skip to main content Skip to search

Účtovníctvo

Garantujeme správnosť zaúčtovania dodaných účtovných doklady na mesačnej alebo štvrťročnej báze. Frekvenciu dohodneme vždy individuálne vzhľadom na vaše potreby.

Podľa dohody s klientom navrhujeme, vytvárame a dodávame rôzne reporty pre lepšiu orientáciu a informáciu o aktuálnej situácii vašej spoločnosti.

Účtovnú závierku spracovávame v súlade so všetkými požiadavkami po skončení účtovného obdobia. V prípade požiadavky spracujeme mimoriadnu závierku a dodáme vám potrebné dokumenty.

Staráme sa o to, aby faktúry, ktoré vy vystavíte, spĺňali všetky náležitosti daňových dokladov. Vyhnete sa tak chybám, ktoré firmy bežne robia, najmä pri vystavovaní faktúr do zahraničia.

Skontrolujeme daňové doklady ktoré nám dodáte, či spĺňajú potrebné požiadavky. V prípade že nie, upozorníme vás, alebo priamo my skontaktujeme dodávateľa a požiadame o opravu.

    Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely vyriešenia Vášho dotazu.
    MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

      Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely vyriešenia Vášho dotazu.