Prinášame Vám informácie ohľadne hodnoty gastrolístkov, finančného príspevku na stravné, stravného na pracovných cestách a použitia súkromného auta na pracovné účely. Zmeny vstupujú do platnosti od 1.5.2022.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo opatrenie o sumách stravného nasledovne:

1. Zmena minimálnej hodnoty gastrolístka od 1.5.2022

  • Minimálna hodnota gastrolístka od 1.5.2022 sa zvyšuje na 4,50 EUR. Zamestnávateľ prispieva vo výške 55% z hodnoty lístka, zamestnanec prispieva vo výške 45%.
  • Maximálna hodnota gastrolístka aby príspevok zamestnávateľa bol daňovo uznateľný v plnej výške sa mení na 6,00 EUR.

2. Finančný príspevok na stravné

  • Pokiaľ sa zamestnanec rozhodol pre finančný príspevok na stravné, jeho minimálna hodnota bude od 1.5.2022 vo výške 2,48 EUR. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi príspevok maximálne 3,30 EUR aby tento príspevok nepodliehal odvodom a daniam.

3. Úprava stravného pri pracovných cestách podľa časových pásiem:

  • 6,00 EUR pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9,00 EUR pre časové pásmo nad 12 až do 18 hodín,
  • 13,70 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schváilo s platnosťou od 1.5.2022 aj opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

4. Použitie súkromného auta na pracovné účely

  • Osoby využívajúce súkromné vozidlá na pracovné účely (tí, čo si píšu tzv. cesťáky) majú nárok od 1.5.2022 na základnú náhradu za každý najazdený kilometer 0,213 EUR (namiesto doterajších 0,193 EUR)