Zmena výšky stravného pri pracovných cestách a poskytnutých gastrolístkoch. Od 1.6.2018 vstupuje do platnosti zmena stravného, ktorú pripravilo Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Nová minimálna hodnota stravovacej poukážky bude 3,60 EUR.

Zamestnávateľ

Ak zamestnávateľ dáva zamestnancom stravné lístky, minimálna výška príspevku je 55% hodnoty stravného lístka, čo je od júna suma 1,98 EUR (3,60 x 0,55). Od júna môže dať zamestnávateľ na stravu maximálne 2,64 EUR, čo predstavuje sumu 55% zo sumy 4,80 EUR. Zamestnávateľ môže dať aj vyššiu sumu, ale do daňových nákladov vstúpi maximálne 2,64 EUR. Nárok na stravné lístky má zamestnanec, ktorý je v práci v danom dni viac ako 4 hodiny. To znamená, že ak odpracuje len štyri hodiny a menej, nárok na stravné nemá.

SZČO / Živnostník

Zmena sa vzťahuje aj na samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníkov). Zvyšuje sa suma stravného, ktorú si môže živnostník dať do daňových výdavkov. Jedná sa o sumu vo výške maximálne 4,80 EUR za každý odpracovaný deň. Ak pracuje aj cez víkend, môže si dať do výdavkov stravné aj za sobotu a nedeľu.