Dňa 1.6.2022 zaviedla Sociálna poisťovňa elektronickú formu PN-ky. 

Elektronická PN bola doteraz na dobrovoľnej báze. Lekári mali priestor vyskúšať si túto formu vystavenia PN a pripojiť sa do systému ePN.

Od 1.6.2023 je elektronická PN povinná pre všeobecných lekárov, lekárov v oblasti gynekológie a pôrodníctva a lekári v zariadeniach ústavnej starostlivosti

Od 1.1.2024 už budú mať povinnosť vystavovať elektronickú PN všetci lekári.

 • Elektronická PN nahrádza doterajšie päťstranové tlačivo
 • Lekári prostredníctvom NZIS informujú Sociálnu poisťovňu o práceneschopnosti pacienta
 • Pacient nebude musieť osobitne žiadať o nemocenskú dávku, samotné vystavenie elektronickej PN je považované za žiadosť o dávku.

Zamestnancovi aj zamestnávateľovi naďalej vyplývajú nasledovné povinnosti

 • Zamestnanec bezodkladne informuje zamestnévateľa o svojej PN
 • Zamestnávateľ má povinnosť na portále Sociálnej poisťovne vyplniť spôsob náhrady za PN, t.j. zadať číslo účtu zamestnanca alebo označiť vyplatenie poštovou poukážkou a vyplniť dátum posledného dňa kedy zamestnanec pracoval.
 • Zamestnávateľ naďalej vypláca zamestnaca prvých 10 dní, od jedenásteho dňa má zamestnanec nárok na náhradu mzdy za PN priamo z účtu Sociálnej poisťovne.
 • Pri sončení PN je rovnako potrebný úkon zo strany zamestnávateľa

Pri externom spracovaní miezd je potrebná súčinnsť zamestnávateľa (klienta) a mzdového účtovníka. 

Sociálna poisťovňa neposiela pripomienky, nekontaktuje zamestnávateľa.

Ten sa musí súm prihlásiť na portal Sociálnej poisťovne a doplniť chýbajúce údaje. 

Preto je potrebné aby firmy ktoré majú externé spracovanie miezd túto informáciu ubratom poslali účtovnej firme.

Jedná sa o administratívny úkon v oblasti personalistiky, 

Počítajte preto s tým, že účtovníci muajú tento úkon vo svojom cenníku.

Ak potrebujete poradiť v pracovnoprávnej oblasti,

kontaktujte nás adrese office@effix.sk pre odpovede na otázky na príklad typu:

 • Kedy má zamestnanec nárok na PN?
 • Ako dlho môže byť PN?
 • Ako dlho zamestnanca na PN vypláca zamestnávateľ a v akej výške?
 • Čo sa mu môže stať ak zamestnanec nedodrží liečebný poriadok?