Nespravte tieto chyby v roku 2018!

Poslali ste Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania na finančný úrad v tejto forme? Ak ste tak spravili najneskôr 3.4.2018, máte povinnosť podať priznanie k dani z príjmov fyzických osôb najneskôr 2.7.2018. Použili ste iný typ oznámenia o odklade? Finančný úrad ho zamietol a určite Vám už poslal výzvu na podanie daňového priznania.
Ak ste do oznámenia uviedli, že máte príjmy zo zahraničia, predĺžili ste si lehotu na podanie do 1.10.2018. Čo ale v prípade keď príjmy zo zahraničia do daňového priznanie neuvediete? V takom prípade finančný úrad nebude akceptovať oznámenie o odklade a pošle Vám pokutu za včasné nepodanie daňového priznania a tiež vyčísli úrok z omeškania v prípade, že Vám vznikla daňová povinnosť. Preto odporúčame nečakať a podať daňové priznanie čím skôr a rovnako čím skôr zaplatiť daň z príjmov.

Kontaktná osoba:

Martin Porázik, +421 948 300444, porazikm@effix.sk

Pozor na povinnú elektronickú komunikáciu s Finančnou správou!

Od 1.7.2018 všetky fyzické osoby s príjmami z podnikania majú povinnosť komunikovať s finančným úradom elektronicky. V praxi to znamená, že podanie daňového priznania 2.7.2018 poštou nebude finančným úradom akceptované a vy sa pripravte na pokutu 30 EUR za nepodanie daňového priznania. Odporúčame, aby ste si nenechávali daňové priznanie na poslednú chvíľu.
Zriadenie elektronickej komunikácie nie je na počkanie. Celý proces môže trvať aj 5 pracovných dní. Do 30.6.2018 je možné nastaviť elektronickú komunikáciu s finančným úradom cez Portál finančnej správy po prihlásení menom a heslom. Od 1.7.2018 bude jediná možnosť prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom po zriadení zaručeného elektronického podpisu (ZEP).
Ak ste čakali až do 2.7.2018 a nemáte platný certifikát na podpisovanie prostredníctvom občianskeho preukazu, máte len veľmi malú pravdepodobnosť, že sa vyhnete pokute za nepodanie daňového priznania. Preto neodkladajte povinnosť včas podať daňové priznanie za rok 2017.