Skip to main content Skip to search

INTERREG SK-AT DiviTV

DiviTV

Rozmanitosť mediálneho pokrytia je dôležitou súčasťou spokojného spolužitia založeného na ohľaduplnosti

Burgenlandskí Chorváti sú po-zitívnym príkladom integrácie a súdržnosti. Stratili svoj pôvodný domov a našli nový v pohraničnom regióne Rakúska a Slovenska a obohacujú ho svojou kultúrou.

V slovensko-rakúskom pohraničnom regióne žije viac ako 160 000 burgenlandských Chorvátov. Počas tureckých vojen prišlo do tohto regiónu mnoho Chorvátov a táto národnostná skupina tu žije už 500 rokov. Cieľom projektu DiviTV je ponúknuť pravidelné in-formácie ako aj komunikáciu v jazyku národnostnej menšiny prostredníctvom televízie. Program DiviTV bude vysielaný prostredníctvom satelitných, káblových a sociálnych médií a mal by dosiahnuť kvóty až 80 000 divákov. Pripravované aktivity podporia chorvátsku komunitu a vytvoria základ pre spoluprácu a medzikultúrne porozumenie v regióne. V pláne je spolupráca so školami, materskými školami, klubmi a organizáciami v Rakúsku a na Slovensku, čo v spojení s plánovanými jazykovými kurzami zlepší informovanosť o chorvátskom spoločenstve a zlepší celkové povedomie o tejto národnosti u obyvateľstva pohraničného regiónu.

Videoarchív 1

Diel 1 (28.4.)

Diel 3 (12.5.)

Diel 5 (26.5.)

Diel 7 (9.6.)

Diel 9 (23.6.)

Diel 2 (5.5.)

Diel 4 (19.5.)

Diel 6 (2.6.)

Diel 8 (16.6.)

Diel 10 (30.6.)