Skip to main content Skip to search

Daňové služby

Po založení spoločnosti alebo zriadení živnostenského oprávnenia máte 30 dní na podanie žiadosti o pridelenie daňového identifikačného čísla. Tento proces zariadime za vás. Vyplníme príslušné tlačivo pre získanie DIČ v stanovených lehotách.

Zrozumiteľne vám vysvetlíme kedy je potrebné prihlásiť sa k DPH a kedy to je pre Vás výhodné. Celý proces registrácie zariadime za vás.

Všetci podnikatelia musia povinne komunikovať s finančnou správou elektronicky. Poskytneme Vám presné inštrukcie ako zriadiť elektronickú komunikáciu aby ste sa vyhli nedorozumeniam pri komunikácii s daňovým úradom.

Zastúpime Vás pri elektronickej komunikácii s daňovým úradom, pošleme za Vás daňové priznania elektronicky, zastúpime Vás pri daňových kontrolách a miestnom zisťovaní na základe plnej moci.

Odkonzultujeme s Vami požiadavky, zaúčtujeme dokumenty, spracujeme priznanie k DPH a odošleme ho na finančnú správu za Vás. Poskytneme Vám informáciu kedy a kam zaplatiť daň z pridanej hodnoty.

V prípade povinnosti INTRASTAT pre Vás dodáme kompletnú službu na kľúč.

Vypracujeme priznanie k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby, teda pre firmy a podnikateľov, pre stále prevádzky, aj pre pasívny príjem, napríklad príjem z prenájmu.

Ak ste mali príjmy zo zahraničia, zamestnávateľ nemá povinnosť spracovať Vám zúčtovanie mzdy. V takom prípade radi pre vás vypracujeme daňové priznanie.

Posúdime povinnosť vzniku stálej prevádzkarne pre zahraničné spoločnosti na Slovensku, odkonzultujeme s Vami požiadavky a proces, spracujeme priznanie k DPPO a vyžiadame pre vás potvrdenie o zaplatenej dani.

Denne odpovedáme na množstvo dotazov v daňovej oblasti, napr. náležitostí daňových dokladov, možnosti zahrnutia daných výdavkov do daňových nákladov, najvýhodnejší spôsob financovania majetku, staráme sa o to, aby ste neplatili vyššie dane ako je potrebné.

Pre viaceré účely potrebujete potvrdenie o tom, že nemáte dlhy voči finančnej správe. Spracujeme a podáme žiadosť za Vás, doručíme Vám potvrdenie poštou alebo osobne.

Máte nárok na vrátenie dane zo zahraničia z EÚ? Tento proces zaberie oveľa viac času než dúfate. Spracujeme a podáme žiadosť vo Vašom mene alebo na základe plnej moci, prevezmeme komunikáciu so zahraničným daňovým úradom v tejto veci.

 

Podlieha služba, ktorú ste nadobudli zrážkovej dani? Viažu sa k nej povinnosti nie len daň uhradiť, ale spracovať príslušný dokument a žiadosť o vydanie potvrdenia. Radi vám s touto vecou pomôžeme.

Včas vyplníme a podáme priznanie k dani z motorových vozidiel za vás, dodáme vám informáciu o výške dane a správnom čísle účtu na ktorý daň poslať.

Po nadobudnutí alebo predaji nehnuteľnosti máte povinnosť voči miestnemu úradu či už ako firma alebo fyzická osoba. Vyhnite sa sankciám za nepodanie priznania a nechajte si poradiť, prípadne vypracovať priznanie k dani z nehnuteľnosti od nás.

 

    Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely vyriešenia Vášho dotazu.
    MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

      Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely vyriešenia Vášho dotazu.