Skip to main content Skip to search

Wynagrodzenia

Wyliczamy wynagrodzenia Twoich pracowników i co miesiąc im wysyłamy listy płac pocztą lub elektronicznie. Listy płac w formie elektronicznej są zawsze chronione pod hasłem.

Obliczymy odprowadzenia i podatki z wynagrodzenia, wyślemy dokumenty do ubezpieczalni i na urząd podatkowy, omówimy poszczególne elementy zawarte na listach płac.

Przygotujemy rozliczenia roczne i wystawimy zaświadczenia o dochodach dla pracowników, którzy sobie sami składają deklarację podatkową na urzędzie skarbowym.

Potrzebujesz zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z powodu wnioskowania o kredyt, dla egzekutora czy też dla potrzeby sprawy sądowej? Chętnie sporządzimy Ci zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia podpisane przez osobę uprawnioną.

Zapewniamy również usługi dotyczące nieco wrażliwego tematu, jakim są potrącenia z wynagrodzenia na poczet alimentów lub egzekucji. W razie niejasności komunikujemy wprost z egzekutorem i ustawimy przekazy pieniężne, by nie doszło do kolejnych komplikacji.

Wszelką komunikację zapewnimy za Ciebie. Z urzędami komunikujemy drogą elektroniczną, o ile owszem na to sytuacja pozwala. Dzięki temu otrzymujemy z urzędów błyskawiczne odpowiedzi, jak równocześnie i my jesteśmy w stanie błyskawicznie dopełnić brakujące informacje.

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

JESTEM ZAINTERESOWANY USŁUGAMI

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.