Każdy, kto pobiera energię elektryczną, powinien płacić opłaty licencyjne. Bez względu na to, czy korzysta z programów radiowych lub telewizyjnych (RTV). Obowiązek ten dotyczy tak użytku domowego, jak również pracodawców.
Obowiązek opłaty dla przedsiębiorców i firm zależny jest od ilości pracodawców. Opłaty licencyjne dla przedsiębiorców i firm mają inne kryterium w odróżnieniu od osób fizycznych. Pracodawcy płacą opłaty licencyjne, o ile zatrudniają przynajmniej trzech (3) pracowników. Nie ważne, czy rzeczywiście korzystają z usług RTV. Za pracowników uważane są tylko te osoby, które pracują na pełny etat. Do całkowitej ilości zalicza się również sam pracodawca. Studenci lub osoby zatrudnione na umowę-zlecenie nie są zaliczani..
Stawki opłat licencyjnych dla firm w 2018 roku
Stawka za miesiąc   Ilość pracowników
4,64 €                        3-9
18,58 €                     10-49
79,66 €                     50-249
199,16 €                   250-999
464,71 €                  1000 i więcej
Firmy i przedsiębiorcy mogą sami zadecydować, czy chcą płacić opłaty raz w miesiącu, co kwartał lub rocznie. W przypadku, że opłata nie zostanie uregulowana w terminie, będą naliczone sankcje. Wtedy otrzymujesz od RTV wezwanie do zapłaty kwoty należnej. O ile zignorujesz wezwanie, otrzymasz karę grzywny. Jej wysokość, tak samo jak wysokość opłat, zależna jest od ilości pracowników.

Stawki kar grzywny w przypadku nieuregulowania opłat licencyjnych

Stawka kary grzywny         Ilość pracowników
33 €                        3-9
66 €                       10-49
100 €                     50-249
133 €                     250-999
166 €                    1000 i więcej
Płaceniu opłat licencyjnych nie można uniknąć. RTV sprawdza sobie ilość pracowników poprzez ubezpieczalnię społeczną, a więc nie można uniknąć płaceniu opłat licencyjnych.
 
W jaki sposób zgłosić się do płacenia opłat licencyjnych. Z całym procesem można łatwo poradzić sobie za pośrednictwem internetu. Trzeba zarejestrować się jak pracodawca i nowy płatnik. Opłaty można uregulować również kartą płatniczą. Dzięki łatwej rejestracji uzyskasz dostęp do Twojego konta, gdzie możesz dokonywać zmian i włączyć funkcję powiadomień na e-mail z informacją o zapłacie opłat.
Źródła prawne: Ustawa nr 340/2012 Dz. U. Ustawa o radiofonii i telewizji słowackiej (Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska)