Zmiana wartości posiłków w delegacji oraz kuponów żywieniowych. Od 1.6.2018 wchodzi w życie zmiana wartości posiłków, którą przygotowało Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych na Słowacji. Nowa minimalna wartość kuponu żywieniowego wynosi 3,60 EUR.

Pracodawca

O ile pracodawca daje swym pracowników kupony żywieniowe, minimalna wysokość zasiłku wynosi 55% wartości kuponu żywieniowego, czyli od czerwca chodzi o sumę 1,98 EUR (3,60 x 0,55). Od czerwca pracodawca może dać na posiłek maksymalnie 2,64 EUR, co przedstawia sumę 55% ze sumy 4,80 EUR. Pracodawca może dać też wyższą sumę, jednak do kosztów podatkowych może zostać zaliczonych maksymalnie 2,64 EUR. Prawo na kupony żywieniowe ma pracownik, który w poszczególnym dniu pracuje ponad 4 godziny. To znaczy, że o ile pracuje tylko cztery godziny lub mniej, nie ma prawa na dietę.

Osoba samozatrudniona

Zmiana dotyczy również osób samozatrudnionych. Suma diety, którą sobie może osoba samozatrudniona zaliczyć do kosztów podatkowych, zostaje podwyższona. Chodzi o sumę w wysokości maksymalnie 4,80 EUR za każdy przepracowany dzień. O ile taka osoba pracuje też w weekend, może sobie zaliczyć do kosztów podatkowych dietę również za sobotę i niedzielę.