Wyliczamy wynagrodzenia Twoich pracowników i co miesiąc im wysyłamy listy płac pocztą lub elektronicznie. Listy płac w formie elektronicznej są zawsze chronione pod hasłem.

Obliczymy odprowadzenia i podatki z wynagrodzenia, wyślemy dokumenty do ubezpieczalni i na urząd podatkowy, omówimy poszczególne elementy zawarte na listach płac.

Przygotujemy rozliczenia roczne i wystawimy zaświadczenia o dochodach dla pracowników, którzy sobie sami składają deklarację podatkową na urzędzie skarbowym.

Potrzebujesz zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z powodu wnioskowania o kredyt, dla egzekutora czy też dla potrzeby sprawy sądowej? Chętnie sporządzimy Ci zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia podpisane przez osobę uprawnioną.

Zapewniamy również usługi dotyczące nieco wrażliwego tematu, jakim są potrącenia z wynagrodzenia na poczet alimentów lub egzekucji. W razie niejasności komunikujemy wprost z egzekutorem i ustawimy przekazy pieniężne, by nie doszło do kolejnych komplikacji.

Wszelką komunikację zapewnimy za Ciebie. Z urzędami komunikujemy drogą elektroniczną, o ile owszem na to sytuacja pozwala. Dzięki temu otrzymujemy z urzędów błyskawiczne odpowiedzi, jak równocześnie i my jesteśmy w stanie błyskawicznie dopełnić brakujące informacje.

    Twoje dane osobiste będą wykorzystane włącznie dla potrzeby udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania.

    JESTEM ZAINTERESOWANY USŁUGAMI

      Twoje dane osobiste będą wykorzystane włącznie dla potrzeby udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania.